Navigácia

 • Podmienky stravovania od 1.9.2019
  Od 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č 544/2010 Z.z o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Dotácia sa týka zabezpečovania školského stravovania.
  02.09.2019 19:32 | viac »
 • Informácia o zmene!

  Od 17.4.2019 môžete nahlasovať/odhlasovať obedy u novej vedúcej školskej jedálne pani Frollovej.

  17.04.2019 11:08 | viac »
 • Čo je Rada školy a načo slúži?
  Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

  Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.
  Novým členom Rady školy blahoželáme. Všetkým kandidátom, ktorí sa zúčastnili volieb ďakujeme.
  Poďakovanie patrí aj odchádzajúcim členom Rady školy za spoluprácu pri činnosti školy.
   
  11.03.2019 12:13 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou
  č. 604, 023 03 Zborov nad Bystricou
 • +421 x 0414391390 (ZŠ)

Fotogaléria