Základná škola

Základná škola

Materská škola

Materská škola
 

Školský klub detí

Školský klub detí
 
 

Navigácia

 • Všetkovedko je celoslovenská vedomostná súťaž, do ktorej sa žiaci našej školy zapájajú pravidelne každý rok. V tomto roku súťaž formou testu prebehla dňa 30. novembra 2022. Úlohy boli veľmi zaujímavé z rôznych oblastí – z matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej a hudobnej výchovy.

  Žiaci mali príležitosť ukázať, čo všetko vedia o svete okolo seba. Využili svoju prirodzenú hravosť, súťaživosť i čítanie s porozumením na to, aby si vyskúšali, či sa dokážu v správnej chvíli sústrediť a podať čo najlepší výkon. Život prináša veľa situácií, kedy treba pracovať pod tlakom, nezaváhať, keď to situácia vyžaduje (pri pohovoroch do školy, zamestnania...). Čím skôr deti zistia, ako zvládajú takéto situácie, tým skôr môžu rozvíjať svoje danosti a prekonávať prípadné bariéry.

 • Aká je to čudná tvár,

  vodník, víla, Popolvár!

  Určite si mnohí spomenuli na túto detskú riekanku, keď v pondelok 30.januára 2023 niesli žiaci do školy okrem učebníc aj niečo navyše – tašky plné zaujímavých a nápaditých masiek. V tento deň sa v našej škole uskutočnilo netradičné vyučovanie v maskách žiakov 1. - 4.ročníka. Pani učiteľky využili rôzne námety z oblasti zvykov v našej obci - fašiangy, pochôdzka s Turvoňom, či rôzne pracovné listy s tématikou karnevalu. Niektorí súťažili v skupinách, či tvorili výzdobu triedy. Tento deň bol plný hier a cvičení, zábavy i učenia.

 • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

  Dňa 20. 1. 2023 sme mali v škole také výnimočné dopoludnie naplnené príbehmi a básňami. Na 1. i na 2. stupni totiž prebehlo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – poézia a próza a zúčastnilo sa 24 recitátorov. Veľmi nás teší, že povzbudiť recitátorov prišli aj rodičia.

  Víťazi školského kola nás budú ďalej reprezentovať v obvodnom spádovom kole v Krásne nad Kysucou.

  Prvé miesto získali a boli ocenení títo recitátori:

 • Návšteva žiakov v SOŠDaS v Krásne nad Kysucou

  V rámci profesijnej orientácie majú naši žiaci možnosť navštevovať rôzne druhy stredných škôl v blízkom regióne. Jednou zo škôl, ktorú naši žiaci pravidelne navštevujú je aj Stredná odborná škola drevárska stavebná v Krásne nad Kysucou.

  Žiaci sa nielen zoznámili s prostredím strednej školy ,ale aj mali možnosť sa zúčastniť vzdelávacích aktivít, ktoré táto škola pravidelne pre žiakov základných škôl realizuje. Aktivity boli zamerané na finančnú gramotnosť, ekológiu a nakoniec si vyskúšali prácu s modernými CNC prístrojmi.

 • Putovná výstava Divadlo cez objektív sa presunula do priestorov Základnej školy s materskou školou v Zborove nad Bystricou. Žiaci majú v tomto období možnosť sa prostredníctvom fotografií zoznámiť s dôležitými momentmi divadelných predstavení.

  Autorom fotografií je Richard Novák, z Čadce ktorý zachytil jedinečné momenty ochotníckeho festivalu Palárikovej Rakovej.

  Putovnou výstavou, by sme chceli priblížiť momenty z divadelných predstavení v rámci kysuckých miest a obcí, ktoré sa spolupodieľali na organizácii 54. Palárikovej Rakovej.

Zhrnutie

Milí žiaci, rodičia a hostia!

na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou
  č. 604, 023 03 Zborov nad Bystricou
 • +421 x 0414391390 (ZŠ)

Fotogaléria