Navigácia

 • Vianočné plávanie

  Vianočné plávanie

  Plaváreň Čadca dňa 15.12 zorganizovala pre žiakov základných a stredných škôl plaveckú súťaž Vianočné plávanie. Aj z našej školy sme mali zastúpenie a v kategórii žiakov 8. a 9. ročníka sa naši žiaci umiestnili v náročnej konkurencii na druhom a treťom mieste.

  Kategória dievčatá: Viktória Čimborová - 2.miesto

  Kategória chlapci: Juraj Masaryk - 3. miesto

   

 • Exkurzia SCHAEFFLER

  Exkurzia SCHAEFFLER

  V rámci rozmanitých a náročných možností výberu strednej školy sa naši deviataci zúčasnili exkurzie vo firme SCHAEFFLER, ktorá podporuje duálne vzdelávanie. V prvej časti exkurzie žiaci získali prehlľad a základné informácie o duálnom štúdiu vo firme SCHAEFFLER. Prezreli si moderné učebné priestory, videli a mali možnosť si vyskúšať učebné pomôcky, ktoré študenti využívajú pri príprave na svoje budúce povolanie.

  V druhej časti exkurzie si žiaci prezreli výrobné haly a technológie, ktoré sa používajú pri výrobe automobilových súčastí.

 • Beseda

  Beseda Šikana a kyberšikana

  Dňa 1. decembra sa na našej škole uskutočnila beseda na tému Šikana a kyberšikana. V rámci prevencie tohto aktuálneho problému prišla žiakom 2. stupňa o šikanovaní porozprávať koordinátorka na regionálnej úrovni Žilina Mgr. Katarína Kvašňovská (odbor prevencie kriminality kancelárie MV SR). V úvode im vysvetlila, čo pojem „šikanovanie“ znamená, aký je rozdiel medzi šikanovaním a hrubým zlomyseľným správaním. Žiaci si pozreli aj rôzne krátke animované filmy o kompromisoch a predsudkoch, boli poučení o tom, ako bezpečne používať Internet, ako sa vyhnúť kyberšikane, počítačovej kriminalite a ako čeliť rôznym nebezpečným rizikám Internetu.

 • Oznam

  OZNAM MŠ

  Vážení rodičia, dňa 15.12.2023 ( piatok ) bude prevádzka materskej školy z prevádzkových dôvodov skrátená do 12:00 hod.

  OZNAM ŠKD

  Vážení rodičia, dňa 15.12.2023 ( piatok ) bude prevádzka školského klubu z prevádzkových dôvodov skrátená do 12:30 hod.

  OZNAM ZŠ

  Vážení rodičia, dňa 15.12.2023 ( piatok ) bude vyučovanie žiakov I. stupňa končiť po 4. vyučovacej hodine a žiaci II. stupňa končia 5. vyučovacou hodinou.

  Ďakujeme za pochopenie.

  V Zborove nad Bystricou, dňa 11.12.2023

  PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy

 • Mikuláš 2023

  Mikuláš

  Mesiac december je spojený s rôznymi tradíciami. Jednou, ktorú detí majú veľmi radi je príchod Mikuláša.

  Aj do našej školy zavítal 6. decembra 2023 Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelmi a čertiskami. Netrpezlivo ho čakali najmä žiaci na prvom stupni, ale potešili sa aj žiaci druhého stupňa. Samozrejme tí, ktorí boli dobrí, sa nemali čoho báť.

  Žiaci Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a ten ich potom spolu so svojimi pomocníkmi odmenil balíčkami plnými sladkostí.

  Touto cestou sa chceme poďakovať za podporu zo strany združenia rodičov ZRPŠ a p. A. Kormancovej a taktiež sponzorovi p. Podmanickej za nádherné balíčky ktoré tento rok potešili našich žiakov.

  Srdečná vďaka všetkým.

 • Kolekcie oblečenia na voľný čas

  Kolekcie oblečenia na voľný čas s logom našej školy.

  Milí žiaci, rodičia!

  Máme pre Vás skvelú správu!

  Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, o podobe ktorej rozhodli sami žiaci. Jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope: https://www.kraloveskoly.cz/zsmszborov/

  Objednávanie je už spustené a bude možné až do 11.12. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť nový kúsok so školským logom!  

  (Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR)

  S pozdravom a prianím krásneho dňa, vedenie školy :)

 • Banská Bystrica, Tajov

  Banská Bystrica, Tajov

  Exkurzie ponúkajú možnosť  prepojiť školu s bežným životom, dať vyučovaniu nový, atraktívnejší rozmer. Návšteva významného  miesta s poznávacím cieľom a priamym vzťahom k výučbe  umožňuje žiakom lepšie spoznávať našu kultúru a históriu. Exkurzie žiakov motivujú a umožňujú, aby do života vstúpil skutočný svet. Užitočné sú aj pre vzťah učiteľa a žiaka. Banská Bystrica a Tajov sú miesta, ktoré dali  Slovensku  veľkých ľudí a významné historické udalosti.

  So žiakmi  šiesteho a siedmeho  ročníka sme 14.11.2023 navštívili  Múzeum SNP v Banskej Bystrici.  Pamätník je jeden z najvýznamnejších pamätníkov na Slovensku, ktorého úlohou je pripomínať obdobie II. svetovej vojny a Slovenské národné povstanie, centrom ktorého bola Banská Bystrica. Expozícia v Pamätnom dome  J. G. Tajovského je venovaná významným osobnostiam obce Tajov s dôrazom na literárne kontexty Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky, spisovateľky Hany Gregorovej. Vo vstupnom priestore sa nachádza malá expozícia venovaná vynálezcovi, maliarovi, kňazovi  Jozefovi Murgašovi, slávnemu tajovskému rodákovi.

  Žiakom sa exkurzia páčila, zapájali sa do diskusie s lektormi. Tešia sa na ďalšiu exkurziu.

 • Bubnovačka

  Bubnovačka 2023

  S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri, organizuje podujatie “Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!“. Myšlienka podujatia „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“, ktoré už po desiatykrát upozornilo na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenulo potrebu včasnej prevencie v spoločnosti, zaznelo Slovenskom a Českom v hlasnom rytme bubnov 20. novembra 2023, v čase od 10:00 do 11:00, aby sme si pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý!

  Do Bubnovačky sa zapojila aj naša škola a pod vedením p. učiteliek deti bubnovali, kreslili na tému „svet bez násilia“, pozerali rozprávky, diskutovali, či vytvárali rôzne tematické nástenky.

  Ďakujeme!

 • Návšteva ZpS Harmónia

  Návšteva ZpS Harmónia

  Dňa 25.10.2023 do ZpS Harmónia prišli žiaci zo Základnej školy s materskou školou Zborov nad Bystricou. Potešili nás básňami a piesňami.

  Ďakujeme

 • Pohybové testovanie žiakov

  POHYBOVÉ TESTOVANIE ŽIAKOV

  Dňa 25.10. 2022 sa v našej škole uskutočnilo povinné pohybové testovanie žiakov k identifikácii ich športového talentu. Do projektu zameraného na testovanie pohybových predpokladov sa zapojilo 21 prvákov a 25 tretiakov. Koordinátorom pre realizáciu testovania na škole bola p. uč Mgr. Ingrid Šišková. Na testovaní spolupracovali učiteľky  prvého stupňa,  a pomáhali nám i naši členovia školského parlamentu.

  Cieľom je odporučiť deťom  a ich rodičom druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady, môžu v nich byť úspešné, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Ak ich šport zaujme a nadchne, budú sa deti viac hýbať, dokonca sa mu môžu venovať aj na výkonnostnej úrovni. Testovanie je zámerne realizované v 1. ročníku (pri vstupe do školy) a opakovane v 3.ročníku, pretože vtedy deti ešte nezačali s riadenou športovou prípravou, a ak, tak ju realizujú len krátku dobu.

  Testovalo päť rozhodcov - pedagógov školy  celé dopoludnie v nasledovných disciplínach:

  • Váženie a meranie k zisteniu telesnej váhy a výšky
  • Predklon v sede dosahovaním
  • Sed – ľah
  • Opakovaná zostava s tyčou
  • Kotúľanie troch lôpt
  • Člnkový beh 4x10 m
  • Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m
  • Vlajková naháňačka

  Napriek tomu, že testovanie bolo časovo náročné, športový deň bol pre prvákov a tretiakov zážitkom, cvičili s nadšením a vydali zo seba maximum.

 • Poďakovanie

  Poďakovanie - OZ U Psej matere Kysuce Ranč Korňa

  Z celého srdca ďakujeme Základnej škole Zborov nad Bystricou - 6.A triede, ktorá pod vedením pani učiteliek Pavelkovej a Mosorovej urobila zbierku pre naších zverencov.

  Ešte raz zo srdca ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, učiteľom a pracovníkom za veľkú pomoc pre naších chlpáčikov.

  OZ U Psej matere

 • Burza práce a informácií

  Burza práce  a informácií

  7.11.2023 sa žiaci 9. A a 9.B zúčastnili akcie, ktorú usporiadal Úrad práce v Čadci. Na burze sa predstavili stredné školy z okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. Žiaci mali možnosť porozprávať sa so študentmi stredných škôl. Na  základe získaných informácií si môžu urobiť lepší prehľad o strednej škole, ktorú chcú v budúcnosti navštevovať.

  Dozvedeli sa tiež termíny Dni otvorených dverí na SŠ. V tento deň môžu navštíviť SŠ, o ktorú majú záujem. V sprievode rodičov si môžu prezrieť priestory a učebne strednej školy.

 • Literárna exkurzia

  Literárna exkurzia – Tajov, Banská Bystrica

  Slovenská literatúra má veľa spisovateľov, na ktorých môžeme byť právom hrdí. Aj z toho dôvodu sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka vydali po stopách jedného z nich.

                    Tajov, dedinka zomknutá krásnou prírodou Tajova a v nej chalúpka, v ktorej sa narodil Tajovský. Útly domček, ledva sme sa tam všetci vošli. Tento krásny dom s typickou vidieckou atmosférou bol postavený v roku 1799. Okrem fotografií  nášho  literárneho velikána, sme sa tu stretli aj s fotografiami ďalšej slovenskej významnej osobnosti, Jozefa Murgaša, vynálezcu  a priekopníka bezdrôtovej telegrafie.

  Počas neprestávajúceho dažďa sme sa presunuli z Tajova, rodnej dedinky J. G. Tajovského, do Múzea SNP. V úvode sme si pozreli krátky film o utrpení ľudí, vojakov počas  2. sv. vojny. Veľmi na nás zapôsobil najmä moment, keď chlapcom primeriavali farbu očí podľa vzorkovnice farieb. Dojímavé a skľučujúce!

  V druhej časti pobytu sme si poprezerali expozíciu, umiestnenú v priestoroch Pamätníka SNP, rozdelenú do trinástich tematických celkov, predstavujúcu postupne rôzne kapitoly historického vývoja slovenských a svetových dejín. Súčasťou expozície je rozsiahla kolekcia autentických fotografií, krátke dokumentárne filmy, ktoré sme si mohli prezrieť na plazmových obrazovkách a množstvo predmetov, rozmiestnených v jednotlivých vitrínach.

  Hoci nám počasie počas tejto exkurzie veľmi neprialo, veľmi sme si navštívené miesta užili a už teraz sa tešíme na ďalšie obohacujúce exkurzie a výlety.

 • Zborovský slávik

  „Zborovský slávik“ – súťaž v speve ľudových piesní

  Dňa 6.11.2023 sa na našej škole uskutočnil 3. ročník  súťaže v speve ľudových piesní „Zborovský slávik“. Zúčastnili sa ho žiaci 1.-4. ročníka. Deti spievali s plným nasadením a hlasom speváckych hviezd. Oblečené mali kroje, čo dodávalo súťaži vážnosť.

  Súťažili v dvoch kategóriách. Kategória č. 1 – 1.-2.ročník, kategória č. 2 – 3.-4. ročník.

  Výber víťazov bol náročný. V druhej kategórii boli udelené dve prvé miesta a aj cena poroty.

  Víťazmi sa po radení poroty stali:

  Kategória č. 1 (1.-2.roč.)

  1. miesto – Terézia Čimborová – 2.A – Slovensko moje, otčina moja
  2. miesto – Diana Timková – 1. A – Oči, oči, čierne oči
  3. miesto – Tomáš Čimbora – 1.A – Červený kacheľ biela pec

  Kategória č. 2 (3.-4.roč.)

  1 . miesto – Mathias Masarik (harmonika) – 4.A – Na Pankraci

  1. miesto – Nina Kubaščíková – 3.A – Slovensko moje, otčina moja

  2. miesto – Laura Kovaľová – 3.A – Chodila dievčina po hore plačúci

  3. miesto – Dominika Koščalíková -4.A - Chodila dievčina po hore plačúci

  Cena poroty – Timea Cyprichová (heligónka) + Šimon Minarčin – 4.B- Krčmárik maličký

  Veríme, že ľudová pieseň zanechá v našich deťoch pocit hrdosti a krásna.

  (Kormancová, Harnasová, Grigová)

 • Čítanie v ŠKD

  Deti z ŠKD sa vždy tešia do školskej knižnice, kde na nich čakajú zaujímavé a pútavé knihy a miesto na odpočinok.

 • Hľadáme najlepší motív :)

  Krásny deň všetkým,

  máme pre Vás jedno skvelé prekvapenie!
  Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! Hlasujte do 10.11. o tom, ktorý z trojice motívov sa Vám páči najviac. 

  Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nielen mikiny ale aj tričká, čapice, batohy a ďalšie kúsky v rôznych farbách :-)
   

  Hlasovať môžete tu: https://schoolsunited.cz/hlasovani/ebf70047

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Literárna exkurzia

  Literárna exkurzia – Dolný Kubín, Jasenová

  ,,História je svedkom čias, svetlom pravdy, životom pokračujúcim v pamäti potomstva, učiteľkou života i hlásateľkou starodávnosti, ako inak môže byť zvečnená, ak nie hlasom nesmrteľného rečníka.“ (Cicero) Človek by mal poznať históriu svojho národa, ktorá je  prameň múdrosti a inšpirácie. Iba tak môžu velikáni našej histórie a kultúry žiť ďalej v pamäti potomstva, ktoré spoznáva ich zanechané dedičstvo a toto dedičstvo sa stáva zárodom nových umelcov, básnikov a spisovateľov.

  Dňa 26.10.2023 sme so žiakmi piateho ročníka navštívili  Dolný  Kubín a Jasenovú. Expozície  kultúrnych inštitúcií (Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Čaplovičova knižnica a Pamätný domu Martina Kukučína) názornejšie   žiakom sprostredkovali   informácie o živote, tvorbe, duchovnom  a materiálnom odkaze velikánov slovenskej, ale aj svetovej literatúry.  Pavol Országh  Hviezdoslav,  Martin Kukučín a archivár Vavrinec Čaplovič  sú významnými svedkami našej bohatej histórie a kultúry.  

  Žiakom sa exkurzia páčila, veľa otázok kládli lektorkám,  ktoré ich sprevádzali v múzeách, a tak si dopĺňali a rozširovali svoje vedomosti. Už sa tešia  a chystajú si otázky na ďalšiu exkurziu.

 • Deň jablka

  Deň jablka

  Na hodine slovenského jazyka si žiaci 3.A osvojovali nové učivo pomocou pracovných listov s jabĺčkami. Zároveň sa učili vzájomnej spolupráci. Počas pracovného vyučovania žiaci v dvojiciach usilovne pracovali - zostrojili pohyblivú učebnú pomôcku - "životný cyklus jablka". Na jabĺčka sme nezabudli ani na hodine výtvarnej výchovy. Výsledkom snaživej práce žiakov sú krásne maľby anilínovými farbami, ktoré zdobia triednu nástenku. A nakoniec sa žiaci počas prestávky zahryzli do šťavnatých jabĺk plných vitamínov.

 • Jesenný jarmok

  Jesenný jarmok

  Dňa 20.10.2023 si žiaci 4.B triedy pre svojich kamarátov z 1.A triedy pripravili krásny Jesenný jarmok, kde platidlom boli gaštany. Spoločne sa zdokonaľovali vo finančnej gramotnosti, a zároveň sme všetci prežili príjemný deň. Prváčikovia si odniesli nielen krásne veci, ale i nové skúsenosti z nakupovania. Obe triedy sa výborne zabavili a 4.B triede chceme poďakovať za super prípravu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou
  č. 604, 023 03 Zborov nad Bystricou
 • +421 x 0414391390 (ZŠ)

Fotogaléria