Navigácia

Výchovný poradca

Výchovný poradca

Základné informácie

Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách a v školských zariadeniach prostredníctvom činnosti výchovných poradcov.
Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí.
Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

Výchovný poradca: Mgr. Marcela Mosorová

kontakt. 041/4391390

konzultácie: pondelok od 11:30 do 13:30 a podľa dohody

e-mail: vp.zszborov@gmail.com

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou
    č. 604, 023 03 Zborov nad Bystricou
  • +421 x 0414391390 (ZŠ)

Fotogaléria