Navigácia

Školská jedáleň

Zmena výšky stravného od 1. janára 2022

Zmena výšky príspevku za stravovanie  v školskej jedálni od 1. januára 2022

Školská jedáleň poskytuje stravovanie žiakom základnej školy a deťom materskej školy za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca.

A: Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov je určená v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín  na jedno jedlo podľa vekových kategórií, ktoré vydalo MŠVVaŠ a na základe VZN obce Zborov nad Bystricou zo dňa 15.12.2021 sa určuje takto:

  1. Dieťa v materskej škole:

a) s celodenným pobytom (desiata 0,38 EUR, obed, 0,90 EUR, olovrant 0,26 EUR)  1,54 EUR/deň

b) s poldenným pobytom                                                                                      1,28 EUR/deň

 

  1. Na žiaka I. stupňa základnej školy    1,21 EUR/obed
  2. Na žiaka II. stupňa základnej školy   1,30 EUR/obed

B: Výška príspevku na režijné náklady

  1. na dieťa v materskej škole uhrádza vo výške      0,20 EUR/ odobratý obed
  2. na žiaka I. a II. stupňa základnej školy vo výške  0,35 EUR/ odobratý obed

Zákonný zástupca dieťaťa (žiaka) je povinný uhradiť stravu do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Vážení rodičia, prajeme Vám všetko dobré v novom roku 2022, ďakujeme za spoluprácu a v prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom konta edupage a našej webovej stránky.

V Zborove nad Bystricou, dňa 5.1.2022

PaedDr. Milan Križan

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou
    č. 604, 023 03 Zborov nad Bystricou
  • +421 x 0414391390 (ZŠ)

Fotogaléria