Navigácia

Kariérny poradca

Kariérny poradca, poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov

 Ing. Milada Abdul Karimová

 Kde: kabinet VP na 2.poschodí

 Kedy: utorok 11.30 - 13.30 a podľa dohody

 Kontakt

 Telefón:

041/4391390

e-mail: vpzborovnadbystricou@gmail.com

alebo

e-mail:  makarimova@gmail.com

 1. Základné informácie o činnosti kariérneho poradcu

Na našej škole pracuje od školského roka 2019/2020 kariérny poradca (KP), ktorý poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov v oblasti profesijnej orientácie : a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu c) poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte d) umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)

 2. Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach:

 www.svslm.sk a www.svsmi.sk /SŠ v Trenčíne a ZA kraji (plán, naplnenosť, dĺžka štúdia, profilové predmety)/

 www.stredneskoly.eu /nový internetový on-line katalóg SŠ na Slovensku (rozdelenie SŠ, odbory, DOD,...)/

 www.strednaskola.sk /SŠ na Slovensku (študijné, učebné odbory, adresy, kontakt)/

 www.povolania.eu /Dotazník záujmov, dotazník zručností/

www.istp.sk, www.svetprace.sk, www.infovek.sk, www.kamposkole.sk,  www.pohnitesvetom.sk,www.vasaeuropa.sk,www.skoly-info.sk

Jednou z hlavných úloh KP je profesijná orientácia žiakov na SŠ. Začína sa už v šiestom ročníku, kde ide o predbežný záujem žiakov o SŠ. Práca začína vrcholiť v máji stretnutím VP so žiakmi 8. ročníka. Do konca júna sa odošlú prihlášky žiakov 8. ročníka do výpočtového strediska Liptovský Mikuláš. Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku školského roka monitorujeme záujem žiakov na SŠ.V priebehu mesiacov november, december organizujeme so žiakmi exkurzie na SŠ, prípadne ich navštívia počas dní otvorených dverí s rodičmi. Každoročne navštívia akciu Burza stredných škôl, kde majú možnosť vidieť prezentácie SŠ Žilinského kraja, niektorých SŠ z Moravy a z Poľska - umožnený je priamy kontakt so študentmi a pedagógmi.

 Aby sme umožnili žiakom správny výber, pozývame do našej školy zástupcov SŠ.

Práca KP pri výbere SŠ vrcholí vo februári a v apríli, keď po potvrdení prihlášky lekárom, žiakom, rodičom, riaditeľom školy sú odoslané na príslušné SŠ.

Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka na konci 6., 7., 8.. ročníka a za I. polrok 9. ročníka a výsledky TESTOVANIA 9: - jediné národné testovanie po ukončení vzdelávacieho programu ZŠ - testuje úroveň vedomostí žiakov 9. ročníkov ZŠ zo SJ a M - na základe vyhlášky MŠ SR riaditelia SŠ prihliadajú na výsledky TESTOVANIA 9.

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

Informácie o T9-2021: Minister školstva rozhodol, že externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční:

v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov: 

i. matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským,
ii. matematika a maďarský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,

Viac informácií nájdete TU.

Viac o Testovaní 9: www.exam.sk, www.statpedu.sk , www.nucem.sk (testy z minulých rokov, výsledky).

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou
    č. 604, 023 03 Zborov nad Bystricou
  • +421 x 0414391390 (ZŠ)

Fotogaléria