Navigácia

 • Modernizácia technologického vybavenia našej školy.
  11.09.2023 06:10 | viac »
 • Obnova detského areálu pri MŠ v Zborove nad Bystricou
  Projekt s podporou ekofondspp zameraný na rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu. Hlavným cieľom bola obnova detského areálu pri materskej škole v Zborove nad Bystricou.
  31.08.2023 11:11 | viac »
 • Naša škola je aj v školskom roku 2022/2023 zapojená do Mliečneho programu pre školy. V pravidelných intervaloch žiaci našej školy dostávajú kvalitné mliečne výroky, ktoré sú hradené z prostriedkov EÚ.
   
  18.11.2022 09:39 | viac »
 • Tréneri v škole
  Tréneri v škole je program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny Telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl.
  08.11.2022 11:12 | viac »
 • Projekt Novými učebňami ku kľúčovým kompetenciám je zameraný na vytvorenie moderného prostredia pre žiakov a podporu rozvoja kľúčových kompetencií.
  18.11.2022 08:21 | viac »
 • Nadácia Vokswagen Slovakia

  Dopravná výchova v materskej škole a na I. stupni ZŠ nie je o výučbe dopravných značiek a pravidiel, ale predovšetkým o rozvoji zmyslov, ktoré dieťa ako účastník cestnej premávky potrebuje. Úspech v dopravnej výchove nezávisí len od materiálnych podmienok ale závisí aj od sústavného opakovania rôznych situácií, ktoré v doprave môžu nastať. V rámci projektu "Na ceste bezpečne" sme sa zamerali na situácie chodca, cyklistu, kolobežky, objavovanie technických dopravných zariadení a značení, zvládanie taktiky chôdze a jazdy v premávke.

  19.11.2019 14:24 | viac »
 • O čom je súťaž ,,ZbieramBaterky“?
  Súťaž ZbieramBaterky je o zbere použitých prenosných batérií a akumulátorov medzi, ktoré patria (tužkové baterky, baterky z hodiniek, zo záložných zdrojov z PC, mobilných telefónov, laptopov, hračiek, ručného elektrického náradia a pod.).
  Zbieraj baterky a odmeníme Ťa bodmi, ktorými môžeš voľne narábať. V našom E-shope môžeš vymieňať body za darčeky. Tiež máš možnosť si dať body s kamarátmi dohromady a vybrať si spoločný darček.
  19.11.2019 14:21 | viac »
 • Klub Stromu života nám schváli dotáciu vo výške 250 EUR. Prostriedky budú využité v rámci outdorovej edukácie a redizajnu vonkajšieho areálu.
  Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
  07.05.2019 10:57 | viac »
 • Krátkodobé projekty realizované na našej škole.
  19.10.2018 08:57 | viac »
 • Aj v školskom roku 2018/2019 máme záujem zlepšiť podmienky pre žiakov našej školy prostredníctvom rôznych projektov.
  09.10.2018 10:17 | viac »
 • Naša škola sa každoročne zapája do rôznych projektov. Niektoré sú dlhodobé v rámci ktorých sme získali finančné prostriedky alebo vybvenie pre školu. Stručný prehľad si môžete prezrieť v blogu.
  09.10.2018 10:09 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou
  č. 604, 023 03 Zborov nad Bystricou
 • +421 x 0414391390 (ZŠ)

Fotogaléria