Navigácia

Dokumenty školy

Dokumenty školy

Školský rok 2023/2024

Školsky_poriadok_2023-2024

Organizačný_poriadok_2023_2024

Metodický pokyn na hodnotenie žiakov č. 22/2011

Sprievodca_školským rokom 2023/2024

Školský vzdelávací program 2023-2024

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023

Školský rok 2022/2023

Školský vzdelávací program 2022/2023

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2021/2022

Školský poriadok 2022_2023

Organizačný poriadok 2022/2023

Metodický pokyn na hodnotenie žiakov č. 22/2011

Aktualizačné vzdelávani 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Školský vzdelávací program

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021

Školský poriadok 2021/2022

Metodický pokyn na hodnotenie žiakov č. 22/2011

Organizačny poriadok 2021/2022

 

Školský rok 2020/2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020

Školský vzdelávací program 2020/2021

Školský poriadok 2020_2021

Metodický pokyn pre hodnotenie žiakov č. 22/2011

Organizačný poriadok 2020 (bez zmien z roku 2019)

Krízový plán ZS a MS

Školský rok 2019/2020

Školský vzdelávací program ZŠ

Školský vzdelávací program MŠ

Školský poriadok 2019/2020

Organizačný poriadok 2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnnosti za školský rok 2018/2019

Školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018

Inovovaný školský vzdelávací program ISCED1 (platí pre 1. až 4. ročník)

Inovovaný školský vzdelávací program ISCED2 (platí pre 5. až 8. ročník)

Školský vzdelávací program (platí pre 9. ročník)

Školský poriadok 2018/2019

Organizačný poriadok

Archív dokumentov za predchádzajúce školské roky

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou
    č. 604, 023 03 Zborov nad Bystricou
  • +421 x 0414391390 (ZŠ)

Fotogaléria